ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ขอให้ใช้อีเมล์ของโรงเรียนวัชรวิทยา [เลขประจำตัวนักเรียน@wr.ac.th] ในการเข้าเรียนทุกครั้ง และงดคัดลอกลิงก์ห้องประชุมส่งต่อในแชท ขอบคุณครับ


ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ม.1 ทุกคนเข้ากลุ่ม Line Open chat คลิกเพื่อเปิดลิงก์


ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ขอให้ใช้อีเมล์ของโรงเรียนวัชรวิทยา [เลขประจำตัวนักเรียน@wr.ac.th] ในการเข้าเรียนทุกครั้ง และงดคัดลอกลิงก์ห้องประชุมส่งต่อในแชท ขอบคุณครับ


ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ม.2 ทุกคนเข้ากลุ่ม Line Open chat คลิกเพื่อเปิดลิงก์


ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอให้ใช้อีเมล์ของโรงเรียนวัชรวิทยา [เลขประจำตัวนักเรียน@wr.ac.th] ในการเข้าเรียนทุกครั้ง และงดคัดลอกลิงก์ห้องประชุมส่งต่อในแชท ขอบคุณครับ


ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ม.3 ทุกคนเข้ากลุ่ม Line Open chat คลิกเพื่อเปิดลิงก์


ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ขอให้ใช้อีเมล์ของโรงเรียนวัชรวิทยา [เลขประจำตัวนักเรียน@wr.ac.th] ในการเข้าเรียนทุกครั้ง และงดคัดลอกลิงก์ห้องประชุมส่งต่อในแชท ขอบคุณครับ


ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ม.4 ทุกคนเข้ากลุ่ม Line Open chat คลิกเพื่อเปิดลิงก์


ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ขอให้ใช้อีเมล์ของโรงเรียนวัชรวิทยา [เลขประจำตัวนักเรียน@wr.ac.th] ในการเข้าเรียนทุกครั้ง และงดคัดลอกลิงก์ห้องประชุมส่งต่อในแชท ขอบคุณครับ


ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ม.5 ทุกคนเข้ากลุ่ม Line Open chat คลิกเพื่อเปิดลิงก์


ห้องเรียนออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ขอให้ใช้อีเมล์ของโรงเรียนวัชรวิทยา [เลขประจำตัวนักเรียน@wr.ac.th] ในการเข้าเรียนทุกครั้ง และงดคัดลอกลิงก์ห้องประชุมส่งต่อในแชท ขอบคุณครับ


ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ม.6 ทุกคนเข้ากลุ่ม Line Open chat คลิกเพื่อเปิดลิงก์


ห้องติวออนไลน์

  • ข้อแนะนำสำหรับห้องติว สำหรับ ม.6

    1. เมื่อจะติว ให้ติดต่อแอดมิน เพื่อเปิดห้องให้ เพื่อที่ห้องจะรองรับได้ 250 คน

    2. ให้ติดตามข่าวสารจาก Line Openchat แจ้งข่าวสารติว ม.6 ปี 2564 คลิกเพื่อเปิดลิงก์